R-HOSTEL NAMBA SOUTH がオープンしました!

R-HOSTEL NAMBA SOUTH がオープンしました!